Verslag Deelsessie 3 – Casus DE PEEL

CASUS 3) DE PEEL

Niveau: Regio / Landschap
Gespreksleider: Het Nieuwe Instituut, Marten Kuijpers
Sidekicks: bkkc, Netty van de Kamp / Studio Hubbub, Kars Alfrink /
(o.v.) Peelhorst, Peter van der Tol en John Rooijakkers

Gaming daagt een ieder uit om te spelen, grenzen te verleggen, creatief te denken en samen te werken. Kan een game daarom bewustwording stimuleren van de effecten van de agrarische sector op het alle- daagse leven en het gedrag van mensen?
Vanuit dit vraagstuk wordt bekeken of een spelmethode ontwikkeld kan worden om effectief in te zetten bij maatschappelijke problematiek die heerst in de Peel, een gebied in Oost-Brabant en Noord-Limburg. Een gebied met enerzijds prachtige dorpen en natuur, maar ook met de hoogste veedichtheid van Europa. Door burgers wordt de agrarische sector in toenemende mate gezien als een bedreiging voor hun welzijn en welvaart. Dit komt door zaken als schaalvergroting, stankoverlast, zorgen over dierenwelzijn en de manier waarop de verschillende overheden hiermee om zijn gegaan. Hoe leggen we nieuwe verbin- dingen tussen consument en producent en kan gaming daaraan bijdragen?

Klik hier voor -> Verslag deelsessie De Peel

 

 

Published on May 08, 2014 / Filed under: all projects / Tags:

Back to top