Want Rezone?

Rezone ontwikkelt projecten op het snijvlak van stad, spel en architectuur .

Wil je Rezone the Game naar jouw stad halen? Of wil je een Playful intervention in een leegstaand pand in jouw stad?

Neem dan contact op! post@rezonethegame.nl

Back to top