Contact

REZONE_logo_vignet

About Rezone

Rezone is a long term cooperation between architect Rolf van Boxmeer and Tessa Peters from Wave of Tomorrow and inspirational partner Michiel de Lange.  Rezone creates projects that are a crossover of architecture, urban planning, art and new media. Our goal is to initiate innovative (art) projects that enhance the spacial quality of the city with a focus on vacant property and development areas. Rezone aims to involve the audience in the planning of their urban areas in a positive way.

Rolf van Boxmeer
 Rolf wants to contribute to the quality of the urban space of the ‘s-Hertogenbosch area through public discussions about architecture, urban planning and visual arts.

rolf@rezonethegame.nl

Wave of Tomorrow, Tessa Peters
: We curate a program of exhibitions, talks, workshops and happenings in the cross over of art, games and design. Wave of Tomorrow also works on specific requests of other parties and facilitates the making of new pieces of art for artists and organizations.
www.waveoftomorrow.com
tessa@rezonethegame.nl

– – –

Info over Rezone

Rezone is een langdurig samenwerkingsverband tussen Rolf van Boxmeer en Tessa Peters van Wave of Tomorrow. Onder de noemer Rezone worden projecten gecreëerd op het snijvlak van architectuur, stedelijke planning, kunst en nieuwe media. Het doel is om innovatieve (kunst)projecten te initiëren die de ruimtelijke kwaliteit van de stad te bevorderen, met als focus leegstaande gebouwen en ontwikkelgebieden. Rezone streeft erna om het publiek nadrukkelijker en positief te betrekken bij de ontwikkeling van de stedelijke omgeving

Rolf van Boxmeer
Rolf wil bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit in ‘s-Hertogenbosch en de regio via een brede publieke discussie over architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en beeldende kunst.
rolf@rezonethegame.nl

Tessa Peters
Wave of Tomorrow: Wij ontwikkelen een programma van exposities, lezingen, workshops en happenings op het raakvlak van kunst, games en design. Wij werken ook in opdracht en begeleiden de ontwikkeling van nieuwe kunstwerken voor kunstenaars en organisaties.
www.waveoftomorrow.com
tessa@rezonethegame.nl

Back to top