Verslag Deelsessie 2 – Casus REALEXCHANGE

CASUS 2) REALEXCHANGE

Niveau: Stad
Gespreksleider: Architect, Joep Mol
Sidekicks: Heijmans, Anneke Dalhuisen / Blewscreen, Rohan Verbraak

Heijmans RealExchange is een concept dat ruilverkaveling toepast als oplossing voor leegstand op de kan- torenmarkt. Veel gebouwen staan voor een deel leeg. Heijmans verbindt verschillende eigenaren van kan- toren en hun huurders om zo voor alle partijen de ideale invulling op de beste plek te garanderen.
De leegstand op de kantorenmarkt is geen eenvoudig kwestie van óf volle óf lege kantoren en vaak zijn er factoren van invloed die niet direct zichtbaar of uitgesproken worden. Op welke manier kan er inzicht gegeven worden in elkaars belangen en rollen? En hoe kan een game ervoor zorgen dat we gaan van praten naar beslissen en doen?

Klik hier voor -> Verslag deelsessie RealExchange

Published on May 08, 2014 / Filed under: all projects / Tags:

Back to top