Toolkit Minitopia: Een co-creatie van studio Corvers, bewoners en organisatie

Sinds de bouw van de huizen op Minitopia nagenoeg is voltooid  wordt er steeds vaker gesproken over  aanvullingen en verbeteringen van de collectieve ruimte. Via enquêtes en besprekingen hebben bewoners geïnventariseerd waar momenteel behoefte aan is. Op basis van die ideeën leek het de organisatie noodzakelijk om een lijn in de vormgeving van de nieuw te ontwerpen objecten te hanteren. De focus van deze plek moet blijven liggen op het woonexperiment  met een diverse vormgeving waardoor er  visuele ‘ruis’ kan ontstaan in het straatbeeld. Er komen op Minitopia  steeds meer objecten zoals houthokjes, kippenhokken, schuurtjes, fietsenbergingen, gezamenlijke ruimtes. Er heerst een gezonde bouwlust maar kaders zijn gewenst. Het is belangrijk om goed om te gaan met deze energie  en de bewoners te blijven motiveren. Vanuit de stichting is besloten een opdracht te formuleren voor Studio Corvers die het proces ontwerpt en de nieuwe kaders vorm zal geven.


WERKMAQUETTE MINITOPIA TOOLKIT – BEELD: STUDIO CORVERS

Toolkit
Studio Corvers ontwikkelt een Toolkit in co-creatie met de bewoners van Minitopia. Hierbij is een iteratief ontwerpproces leidend waarin de bewoners de beslissingen nemen. Na een inventarisatie met behulp van dronefoto’s is bepaald welk gebied momenteel beheerd wordt en welke onderdelen daarvan werken als magneten  voor onder meer bouwmaterialen, verdwaalde aanhangers en ongedefinieerde objecten. In een serie van individuele gesprekken met bewoners is de behoefte aan nieuw te bouwen objecten geïnventariseerd. Daarnaast zijn begrippen als rust, ruis en storing gedefinieerd. Hoe ervaren de eindgebruikers Minitopia als woonexperiment na twee jaar?

Na het ontwikkelen van een prototype gaan we in gesprek met de bewoners, organisatoren, vrijwilligers en  die verbonden zijn met Mintiopa. Na feedback van de bewoners herhalen we dit proces drie tot vier keer. Na deze collectieve sessie is de toolkit definitief en bestaat deze uit een flowchart, online platform en materiaalbibliotheek.

Klik hier voor meer informatie.

Published on Nov 05, 2020 / Filed under: all projects / Tags:

Back to top