De interventies

Lees hier meer over de teams en hun ontworpen interventies.

Maurer United x Marieke Verbiesen

Two-Player Unvirtual Landscape is een fysiek spel dat op grootse wijze gebruik maakt van de ruimte in De Heus. Naast de interactiviteit van het spel zelf is er een lichtspoor dat reageert op bewegin- gen van de spelers. Middels sensoren in de installatie sturen bezoekers met hun bewegingen dit lichtspoor aan.

“Het spannende van de samenwerking tussen architect en game-ontwerper
is om het publiek op speelse wijze te laten zien wat de potentie is van deze locatie en de reputatie te verbeteren. Wij wil- den graag iets groots maken dat spelers in beslag neemt en hen uitnodigt deel
te worden van de ruimte. In ons geval is rolverdeling erg helder geweest: de archi- tect zorgt voor de ruimtelijke kwaliteit en de spelontwerper voor de interactiviteit.”

“De kracht van spel is om mensen in staat te stellen om zich te verbeelden wat er mogelijk is in een ruimte. Spel is toegankelijk: bezoekers die spelen zijn actief en hebben invloed op de uitkom- sten van het spel. Helemaal interessant wordt het wanneer mensen aan de haal gaan met het spel. Als maker heb je nooit volledige controle over het ontwerp.”

 

 fotoMarc_Marieke

Website Maurerunited

Website Marieke Verbiesen

 

Dus Architects x Monobanda

Spelers van 3RD vormen een publieke sculptuur dat de fysieke en virtuele wereld verenigt. Wanneer bezoekers een van de helmen opzetten betreden ze een andere dimensie en zien de wereld, en zichzelf daarin, door een scherm. Het spel over- brugt de schijnbare tegenstelling tussen afstand en nabijheid, anonimiteit en con- tact, vervreemding en ontmoeting.

“Ondanks het feit dat wij als architecten en game-ontwerpers een verschillende professionele achtergrond hebben, delen wij in ons werk een referentiekader waarin het faciliteren van interacties tussen groe- pen mensen in een fysieke setting centraal staat. We wilden iets maken dat multi- interpretabel is, niet teveel voorschrijft en voor veel verschillende mensen interessant is. Al vrij snel nadat het idee ontstond zijn we gaan testen. Daarbij merkten we dat een simpel en sterk gegeven iets bijzon- ders oplevert. Met middelen die iedereen heeft, namelijk een mobiele telefoon, kun je een spelsituatie creëren. In ons proces werken we allebei iteratief: we maken voortdurend rondjes en feedbackloops.”

“De kracht van spel is dat je mensen op een ludieke en interessante manier kunt prikkelen om over een issue als leegstand na te denken. Spel is een eerste vonk, het kan prikkelen om te gaan praten met elkaar, zonder al te veel van tevoren uit te leggen. Leegstand is op dit moment een gegeven. Spelen met de aanwezige condities biedt de kans om er je voordeel mee te doen.”

SDIM2055

Website DUS Architects

Website Monobanda

 

Zus x Fourcelabs

Unreal Estate is een verkenning van het vastgoed van de toekomst: tijdelijk en flexibel. Het leeggeraakte fabriekscomplex De Heus schreeuwt om nieuwe functies en invullingen en dit project biedt bezoekers de mogelijkheid om hiermee te spelen.

Zij moeten door hun bewegingen zelf de ruimten vormen. Vreemdtonig en boven- werelds worden mogelijke functies door-, in- en met elkaar geprojecteerd, wachtend totdat spelers een nieuwe indeling compo- neren. Van badkamer tot club, van sport- veld tot kas, de ruimte fantaseert en laat ze verschijnen en verdwijnen.

“De samenwerking tussen architecten en game-ontwerpers heeft in ons geval geleid tot een idee dat de verbinding legt tussen de fysieke elementen in de fabriek en de gedragingen van mensen in die ruimte. Het concept moest recht doen aan de aard van de plek en het thema leegstand. Bezoekers moeten samen spelen om de ruimte te on- dekken en zich deze toe te eigenen. Onze interventie schrijft niet zozeer hoe mensen de ruimte moeten gebruiken maar is meer een toolbox voor het spelen met mogelijk- heden. Je leert de eigenschappen van een ruimte kennen door ermee te spelen.”

“Door spel kun je mensen uitnodigen om ergens te komen waar ze voorheen niet zouden komen. Ze kunnen op een lichte en tijdelijk manier interacteren en ingrij- pen op een gebouw. Het abstracte thema leegstand wordt zo teruggebracht tot een menselijke schaal.”

130815_Dogville model_close_2

Website ZUS 

Website Fourcelabs

 

 

Published on Sep 04, 2013 / Filed under: all projects | playful interventions / Tags:

Back to top