Lancering Multiplayer game Redesire – 3 okt

Rezone en Heijmans lanceren Stedelijke Ontwikkeling Game Redesire
Innovatieve game die partijen verbindt tijdens (her)ontwikkelingsprocessen

Rezone en Heijmans hebben een Stedelijke Ontwikkeling Game ontwikkeld. Het is een interactief spel dat mensen uitnodigt en uitdaagt om met een open vizier naar een gebied te kijken. De game appelleert aan de sterke veranderingen in de wereld van vastgoed en bouw, waar participatie en co-creatie met verschillende stakeholders steeds meer verweven zijn in ontwikkelprocessen. De game wordt op maandag 3 oktober om 20.00 uur in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam gelanceerd.

Andere houding
Naast overheid en marktpartijen, spelen omwonenden, eigenaren, belanghebbende en (toekomstige) gebruikers een steeds crucialere rol bij de (her)ontwikkeling van een gebied. Een goede communicatie en het betrekken van deze partijen bij projecten is noodzakelijk om te verbinden en het juiste gesprek te openen. Een gesprek waarin belangen, wensen, motivaties en ook conflicten helder en gestructureerd in kaart gebracht worden.

Rezone uit Den Bosch, die zich richt op innovatie van de ruimtelijke omgeving, startte zo’n anderhalf jaar geleden met het concept van Redesire. Het doel was een laagdrempelig communicatie en analysemiddel ontwikkelen dat is in te zetten bij bouwprojecten en gebiedsontwikkeling.

Rob van Kalmthout, commercieel manager van Heijmans: “In de zoektocht naar hoe mensen nu echt willen wonen of verblijven zijn de beschikbare methodieken niet erg gegroeid. Als partner in (stedelijke) gebiedsontwikkeling en herontwikkeling zijn we blij dat met de game Redesire een belangrijke behoefte wordt ingelost. De samenwerking met, onorthodoxe partijen als Rezone, is exemplarisch voor de manier waarop we richting wil geven aan ruimtelijke vraagstukken in Nederland. Binnen enkele weken hopen we de game in te gaan zetten bij ons eerste project.”

Laagdrempelig
Het game design duo van ‘We are Meusli’ uit Italië heeft het concept vertaald naar de uiteindelijke game. Een game die niet uitgaat van technische maquettes maar van menselijke waardes. “Hierdoor wordt het spel toegankelijk voor alle partijen die betrokken zijn bij een (her)ontwikkeling en geeft het inzicht in de wensen en conflicten van de verschillende partijen. Dat levert tijdswinst op en voorkomt stagnatie van het proces.”, aldus Tessa Peters en Rolf van Boxmeer van Rezone.

Programma lancering maandag 3 oktober
Sprekers maandagavond zijn onder andere Tessa Peters en Rolf van Boxmeer van Rezone en Rob van Kalmthout van Heijmans. Zij geven uitleg over de totstandkoming van Redesire. Martin van der Maas, onder andere schrijver van de blog Ruimtevolk, laat het publiek kennis maken met Jane Jacobs. Zij keek als mens naar een stedelijke omgeving en niet als professional. De game is gebaseerd op een model van Jane Jacobs. Moderator van de avond is Michiel de Lange, stichter van ‘The Mobile City’.

De lancering is voor iedereen vrij toegankelijk en vindt plaats in Pakhuis De Zwijger aan de Piet Heinkade 179 in Amsterdam. Inloop is vanaf 19.30 uur. Het officiële programma begint om 20.00 uur. De avond wordt afgesloten om 22.00 uur.

 

 

 

Published on Oct 03, 2016 / Filed under: all projects | Redesire / Tags:

Back to top