Spelregels Redesire!

Redesire heeft een hoge artistieke kwaliteit. De kracht van de game ligt in het aantrekkelijke en heldere design. Het is een spel dat mensen uitnodigt en uitdaagt om met een open vizier naar een gebied te kijken.

Doel van het spel is, naast een individuele highscore, om gezamenlijk de waarde van een gebied te verhogen. Het vereist van de spelers dus naast een competitieve houding ook een coöperatieve houding. De waardes die in het spel gebruikt worden, zijn opgesteld aan de hand van het model van Jane Jacobs. Zij keek als gebruiker naar een stedelijke omgeving en niet als professional.

Er wordt tijdens het spel niet gedacht vanuit maquettes maar vanuit woorden en begrippen. Voorafgaand aan het spel wordt een woordenlijst opgesteld die door de spelers zelf wordt aangedragen. De woorden of begrippen verwijzen naar het ontwikkelgebied. Supermarkt bijvoorbeeld of speeltuin maar ook rust of ruimte zijn woorden die ingebracht kunnen worden. Doordat de begrippenlijst bij ieder nieuw spel aangepast kan worden, is het spel gedurende het hele ontwikkelproces en  bij iedere opgaven in te zetten.

Na het opstellen van de begrippenlijst kiezen de spelers om beurten een begrip uit de lijst. Hierna beoordeeld de speler het begrip op drie factoren. Haalbaarheid, schoonheid en effectiviteit. Ook de andere spelers beoordelen het begrip. Na afloop van de beurt wordt er gekeken of de score van de speler die het woord heeft uitgekozen overeenkomt met de score die gegeven is door de andere spelers. Hoe dichter je in de buurt komt van de score van de medespelers, hoe hoger je persoonlijke score is.

Een gespreksleider begeleid het spel. Hij kan na iedere ronde het gesprek rondom het begrip opstarten. Daarna is de volgende speler aan de beurt om een begrip uit de woordenlijst te kiezen. Het spel wordt aan tafel gespeeld met maximaal vijf spelers of groepen (partijen) waarbij ieder een eigen laptop of tablet gebruikt. Aan het einde van het spel is er aan de hand van de computerdata  een overzichtelijke belangenkaart uitgewerkt die alle wensen en conflicten in beeld brengt. Daarnaast is er een analyse van het spelgedrag van iedere speler.

 

Schermafbeelding 2016-09-30 om 13.03.01 Schermafbeelding 2016-09-30 om 13.03.09 Schermafbeelding 2016-09-30 om 13.03.28 Schermafbeelding 2016-09-30 om 13.03.38 Schermafbeelding 2016-09-30 om 13.03.55

 

 

Published on Oct 03, 2016 / Filed under: all projects | Redesire / Tags:

Back to top