OPENING REZONE PLAYFUL INTERVENTIONS

Rezone Playful Interventions ging op vrijdag 13 september om 16:16 van start in fabriek De Heus in Den Bosch. De opening vond plaats in het bijzijn van de Bossche wethouders van Cultuur Jeroen Weyers en van Ruimtelijke Ordening Geert Snijders.

Achtergrond

In Rezone Playful Interventions werken toonaangevende Nederlandse architecten en game developers in drie teams samen aan een speelse interventie voor twee verdiepingen van Mengfabriek Koudijs in Den Bosch die op het punt staat op verlaten te worden. De bedoeling is om bezoekers op een speelse manier te betrekken bij de locatie en de kwestie van leegstand. Fabriek De Heus is gekocht door de gemeente en vanaf 2014 komt de fabriek leeg te staan. Vandaar dat het BAI en de DW met Rezone Playful Interventions een aantal opties voor de toekomst van het gebouw en gebied voorspiegelen. ZUS architecten, Maurer United, DUS architects, FourceLabs, Monobanda en Marieke Verbiesen hebben de uitdaging van het experiment aangenomen. Naast de interventies die zij ontwikkelen staat er een randprogrammering bestaande uit beeldende kunst, muziek, en architectuur, die De Heus tot een tijdelijke hotspot maken. Rezone Playful Interventions is ook onderdeel van de Kunstnacht in Den Bosch op 28 september.

In het project staan een aantal elementen centraal, waarover al eerdere blogposts zijn verschenen:

1. Slim hergebruik door tijdelijke culturele planning van leegstaand post-industriëel erfgoed.

2. Versterken van gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid onder verschillende partijen.

3. Spel voor stedelijke interventies.

opening

Voorbereiding opening Rezone Playful Interventions

Opening

De opening was drukbezocht. Ik schat dat zeker 200 mensen aanwezig waren, het glas geheven hebben en de interventies gespeeld hebben. Met een korte ceremonie werd het project geopend. Initiatiefnemers Tessa Peters (Digital Werkplaats) en Rolf van Boxmeer (Bosch Architectuurinitiatief) introduceerden Rezone Playful Interventions als onderdeel van het overkoepelde project Rezone. Onder de noemer Rezone worden projecten gecreëerd op het snijvlak van architectuur, stedelijke planning, kunst en nieuwe media. Het doel is om innovatieve (kunst)projecten te initiëren die de ruimtelijke kwaliteit van de stad bevorderen, met als focus leegstaande gebouwen en ontwikkelgebieden. Rezone streeft erna om het publiek nadrukkelijker en positief te betrekken bij de ontwikkeling van de stedelijke omgeving.

Vervolgens heb ik vanuit The Mobile City als inhoudelijk partner de samenwerking tussen architecten en game-studios toegelicht en verteld hoe zij elkaar aanvullen en versterken door de gecombineerde ontwerpfocus op ruimtelijke kwaliteit en interactiviteit.

Na een voorstelrondje van de drie teams van makers was het de beurt aan de twee wethouders. Die hadden gelukkig voorgesteld om het wat speelser en dynamischer aan te pakken dan een traditionele openingsspeech, en wel door middel van een interview met hen beiden. Om beurten kregen zij de volgende vragen:

opening3

Voorbereiding opening Rezone Playful Interventions

Vraag aan wethouder Geert Snijders (Ruimtelijke Ordening):
We zitten volop in een transitieproces van industrieel naar postindustrieel, van producten maken naar belevenissen creëren en gedecentraliseerde nieuwe maakprocessen. Oude fabrieken en kantoren komen mede hierdoor steeds vaker leeg te staan. Hoe betrekken we burgers bij de stad en in het bijzonder bij gebouwen die leegstaan of herontwikkeld gaan worden? 

Vraag aan wethouder Jeroen Weyers (Cultuur):
We leven in een tijdperk waarin kunst, cultuur en beleving centraal staan. Die beleving van de stad wordt mede gevormd door allerlei nieuwe mediatechnologieën. Welke rol kan spel spelen in het herontwikkelen van dit soort gebieden tot culturele bestemmingen, met de nadruk op beleven?

Vraag aan wethouder Geert Snijders (Ruimtelijke Ordening):
Binnen de ruimtelijke ordening zien we dat er actuele vraagstukken ontstaan over bijvoorbeeld leegstand en tijdelijke bestemmingen. Wat ziet u als de rol van spel in dit soort vraagstukken en wat kunnen architect/spelontwerper hierbij van elkaar leren? 

Vraag aan wethouder Jeroen Weyers (Cultuur):
Eén van de vraagstukken binnen de wereld van kunst en cultuur gaat over het betrekken van diverse groepen en nieuwe publieken, ook mensen die misschien niet zoveel hebben met kunst. Is spel een manier om een breder publiek bij cultuur in de stad te betrekken?

In hun antwoorden benadrukten Snijders en Weyers onder meer hun nauwe samenwerking en de intentie om actuele stedelijke vraagstukken rond leegstand, tijdelijke invulling en herbestemming op een gecombineerde manier aan te pakken met oog voor zowel ruimtelijke ordening als cultuur. Het gebied rond De Heus is inmiddels een focusgebied voor de gemeente. Dat blijft het, ook al heeft Den Bosch als onderdeel van het consortium Eindhoven/Brabant niet raak geschoten voor de titel culturele hoofdstad 2018. De beide wethouders beschouwen dit als een testbed voor spannende experimenten met nieuwe media, spel en tijdelijke culturele programmering.

opening2

Officiële opening Rezone Playful Interventions door wethouders ruimtelijke ordening en cultuur

Met het opzetten van de helmen van team DUS x Monobanda en het vervullen van de opdracht “schud elkaar de hand”, was het programma geopend. En het bleef nog lang gezellig…

Door: Michiel de Lange

Published on Sep 27, 2013 / Filed under: all projects | playful interventions / Tags:

Back to top