The Case of the WikiHouse Den Bosch

Christina Priavolou and Vasilis Niaros van Tallinn University of Technology hebben een onderzoek gedaan naar het Wikihouse Den Bosch. De huisvestingscrisis heeft steeds meer belangstelling gekregen van de academische wereld, het bedrijfsleven en beleidsmakers. Open bouwsystemen zijn naar voren gekomen als een veelbelovende oplossing voor het bereiken van duurzame sociale, economische en ecologische duurzaamheid. In dit artikel wordt aan de hand van uitgebreid veldwerk het een open bouwsysteem verder onderzocht. Het onderzoekskader bouwt voort op een gecombineerd beeld van twee hoofdconcepten: “praktisch” en “openheid”. Via deze link het onderzoek: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/17/4746/htm

Published on Oct 01, 2019 / Filed under: all projects / Tags:

Back to top