symposium rePLAYCE: theCITY in Zurich

 

stacks_image_103

7-9 november: Presentatie Rezone the Game op symposium rePLAYCE:theCITY in Zurich.

Locatie: Gessnerallee

Tijdens het internationaal georiënteerde rePLAYCE:theCity congres worden verschillende aspecten van spel in relatie tot ons dagelijks leven in de stad besproken, om te verhelderen hoe games de manier veranderen waarop we wonen en leven in de stad. Een breed spectrum van onderzoek, praktijkvoorbeelden en paneldiscussies gaat in op de vraag hoe de fysieke en sociale ruimte veranderd als de stad verandert in een speeltuin.
In 3 panels wordt het thema verkent: Playing PublicPlaying Place en Playing Power. Rezone the Game is uitgenodigd om als voorbeeld uit het veld te tonen hoe games stedelijke ontwikkelprocessen anders kunnen inrichten.(Foto Rezone the game)

Steden zijn in transitie door de economische crisis waardoor sociaal-maatschappelijke verhoudingen veranderen. Wat is de rol van spel hierin? 
Rezone the Game is een applied-game over leegstand. Het doel van de game is om bewustwording te creëren over de stedelijke processen achter leegstand. De game is ook een proces-tool om stakeholders vroeg bij de ontwikkelingen te betrekken en probeert op die manier een bijdrage te leveren aan de herbestemming van vacant vastgoed.

http://www.trans4mator.net/styled-2/page9/index.html

Published on Oct 29, 2013 / Filed under: all projects / Tags:

Back to top