Rezone-seminar: De Digitale Stad

Rezone: seminar The Digital City @ SHINE
For this seminar we have invited some prominent players from the field of new media technologies and architecture. Friday 15 may 2015. They will discuss online networks and how they create the digital city. The key question will be:

How can the digital city and the physical city empower each other?
We will brainstorm about how to use data and information from the digital city in a creative and meaningful way to empower city life specifically and public life in general? And what can we do to ensure the quality of the digital city?

An introduction of the key speakers:

Rezone
www.rezone.eu
Rezone is a long term cooperation between Bosch Architecture Initiative and Wave of Tomorrow. Rezone initiates projects that are a crossover of architecture, urban planning, art and new media.

ONL Architects • Speakers: Pieter Schreurs and Kas Oosterhuis
www.onl.eu
ONL Architects is established by prof. Kas Oosterhuis. Kas Oosterhuis  is a registered architect, a general Designer at CET project and professor Digital Designmethods at Delft University. At the university he leads a team of 20 researchers of Hyperbody, the research center that explores non standard and interactive architecture. Oosterhuis also works as a director of the Protospace Laboratory which is part of the Architecture faculty. At ONL he works together with artist Ilona Rénard.

LOSstadomland (participant of Spark) • Speaker: Hans van Kempen
www.losstadomland.nl
www.sparkcampus.nl
Hans van Kempen is director at LOSstadomland which is a participant at SPARK. Hans will speak about the changing design demand at two Smart City developments:  the reprogram-ability of (public) space and parametric design. LOSstadomland is a design studio for urban and rural areas. SPARK is the first cross over in the Netherlands for technology and renewal in urban spaces.

Mind Design • Speaker: Niels Schrader
www.minddesign.info
Niels Schrader is a concept driven information designer with a fascination for numbers and data. Besides being the owner of design studio Mind Design, he is a member of Alliance Graphique Internationale (AGI) and a speaker at universities and academies. Together with Roosje Klap he is the head of the Graphic Design faculty of the Fine Arts Academy in Den Haag.

Moderator • Michiel de Lange
www.themobilecity.nl
Michiel de Lange is a teacher and researcher at New Media Studies at Utrecht University. He is the co-initiator of The Mobile City, a platform that researches new media and the city. Since 2015 he investigates the role of new media for the future of the way we (re)make our cities within the project ‘The Hackable City” .

– – –

Rezone: seminar de digitale stad @SHINE
Tijdens het seminar nodigt Rezone prominente spelers uit het veld van nieuwe media technologieën en architectuur uit.
Vrijdag 15 mei – 14:30 – 17:00 uur

Tijdens het seminar nodigt Rezone prominente spelers uit op het gebied van nieuwe media technologieën en architectuur. Zij bespreken en discussiëren over online netwerken die samen de digitale stad vormen. Met als hoofdvraag:

Hoe kunnen de digitale stad en de fysieke stad elkaar versterken?
Hoe kunnen bijvoorbeeld de data en informatie van de digitale stad  op creatieve zinvolle manieren gebruikt worden om het publieke leven in het algemeen en in het specifiek in de stad te versterken? En hoe kunnen we de publieke kwaliteit van de digitale stad waarborgen?
Introductie:

Rezone
www.rezone.eu
Rezone is een langdurig samenwerkingsverband tussen het Bosch Architectuur Initiatief en Wave Of Tomorrow. Onder de noemer Rezone worden projecten gecreëerd op het snijvlak van architectuur, stedelijke planning, kunst en nieuwe media.

ONL Architects • Spreker: Pieter Schreurs en Kas Oosterhuis
www.onl.eu
ONL Architects is opgericht door prof. Kas Oosterhuis. Kas Oosterhuis studeerde architectuur aan de Technische Universiteit Delft. In 1987-1988 doceerde hij als eenheid meester in de AA in Londen en werkte / woonde een jaar in het voormalige atelier van Theo van Doesburg in Parijs samen met beeldend kunstenaar Ilona Lénárd. Hun design studio is in 2004 omgedoopt in ONL [Oosterhuis_Lénárd]. Vanaf 2007 Oosterhuis is een geregistreerd architect in o.a. Hongarije, uitvoeren als General Designer het CET project. Sinds 2000 is Oosterhuis is benoemd tot hoogleraar digitale ontwerpmethoden aan de Technische Universiteit Delft en hij leidt momenteel een staf van twintig onderzoekers van Hyperbody, het kenniscentrum voor Non-Standard en interactieve architectuur. Oosterhuis is directeur van het ProtoSpace Laboratory in het iWeb-paviljoen, gelegen in de voorkant van de Faculteit Bouwkunde.

LOSstadomland (deelnemer Spark) • Spreker: Hans van Kempen
www.losstadomland.nl
www.sparkcampus.nl
Hans van Kempen directeur van LOSstadomland in Vught. LOSstadomland is deelnemer aan SPARK. Hans zal ingaan op de veranderende ontwerpvraag bij twee Smart City ontwikkelingen: de herprogrammeerbaarheid van de ruimte en het parametrisch ontwerp. LOSstadomland is een ontwerpbureau voor stad en land in Vught met landschapsarchitecten, stedenbouwers en grafisch. ontwerpersSPARK (rosmalen) is de eerste cross-over voor technologie en vernieuwing in de gebouwde omgeving in Nederland.

Mind Design • Spreker: Niels Schrader
www.minddesign.info
Niels Schrader is een concept-gedreven informatie ontwerper met een fascinatie voor getallen en gegevens. Hij is oprichter van het in Amsterdam gevestigde design studio Mind Design en lid van de AGI – Alliance Graphique Internationale. Naast zijn ontwerppraktijk Schrader geeft hij lezingen aan de Technische Universiteit Delft, ArtEZ – Academie voor Art & Design in Arnhem en de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Sinds 2013 is hij samen met Roosje Klap hoofd van het Graphic Design afdeling van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.
In zijn werk, Schrader speelt de rol van zowel een bemiddelaar en een designer. Hij beschouwt communicatie naar een interactief proces dat de deelname vereist door de vragen zijn. Projecten Schrader’s uitdaging vaak het publiek om de middelen van communicatie ervaren door het verstrekken van inzicht in de complexe methoden van informatie-uitwisseling.

Moderatie • Michiel de Lange
www.themobilecity.nl
Michiel de Lange is docent en onderzoeker Nieuwe Media Studies aan de Universiteit Utrecht; mede-oprichter van The Mobile City, een platform voor onderzoek naar nieuwe media en de stad; adviseur e-cultuur bij het Mediafonds; en werkt als (freelance) onderzoeker op het gebied van (mobiele) media, stad en stedelijke cultuur, identiteit en spel. Per 1 april 2015 onderzoekt hij binnen het door NWO Creatieve Industries gefinancierde project “The Hackable City” de rol van nieuwe media in de toekomst van stadsmaken. In 2010 promoveerde De Lange aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (faculteit Wijsbegeerte) met het proefschrift “Moving Circles: mobile media and playful identities”, waarin hij onderzoekt hoe mobiele mediatechnologie de persoonlijke en culturele identiteit van mensen beïnvloedt in stedelijk gebied. De Lange is opgeleid als cultureel antropoloog (MA) aan de Universiteit van Amsterdam en studeerde daarvoor een jaar Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. De Lange onderzoekt, schrijft, spreekt en organiseert events over digitale mediatechnologieën in de stad.

Michiel de Lange zal de discussie toespitsen op 3 aspecten van de digitale stad:

  1. Sociaal aspect: maatschappelijke verhoudingen veranderen, de amateur wordt professional, de professional wordt gewantrouwd. Architectuur en stad worden slim, zijn ze nog te vertrouwen?
  2. Fysieke aspect: ruimtelijke gevolgen van de digitale stad. Digitale productie en de herprogrammeerbaarheid van de ruimte zet het ontwerp van de stad in een nieuw perspectief.
  3. Mentale aspect; we ervaren de stad niet meer alleen fysiek, maar ook digitaal, via allerlei media technologieën.

    Schermafbeelding 2015-05-13 om 10.39.44

Published on Apr 24, 2015 / Filed under: all projects | Little Babylon / Tags:

Back to top