Rezone’s Maison d’Artiste

Mockup 1:3

Mockup 1:3

Voor dit project willen we onderzoeken hoe we wonen duurzamer, slimmer en beter kunnen afstemmen op de gebruiker met behulp van de nieuwste technologieën.

Dit doen we i.s.m. Zayaz* en SPARK* Campus. Centrale onderzoeksvraag is hoe we nieuwe bouwsystemen kunnen ontwikkelen voor de woningbouw, die duurzamer en flexibeler zijn. Zo wordt de productie van woningen dichter bij mens, stad

en ecologie gebracht. Hiervoor gaan we op een locatie in ‘s-Hertogenbosch die beschikbaar wordt gesteld door Zayaz, experimenteren met een aantal bestaande alternatieve bouwmethodes.

Een prominente plek in dit veldonderzoek, zal het wereldwijd beschikbare online WikiHouse zijn. Dit open-source bouwsysteem zetten we op een onverwachte manier in: WikiHouse wordt gebruikt om de nog niet gerealiseerde woning van Van Doesburg te gaan bouwen: Maison d’Artiste. Waarin we zijn visie over kunst en ruimtelijke vormgeving combineren met onze wensen voor de toekomst.

Rezone_maison d’artiste_flyer_def

Published on Mar 22, 2016 / Filed under: all projects | Minitopia / Tags:

Back to top