Rezone: Redesire

Rezone is working on a new game that serves as an urban planning tool, in co production with Hubbub, We Are Muesli, Heijmans and the Province of Noord-Brabant de Erfgoedfabriek.

A new era in urban planning
The world of construction, building and property ownership has changed a lot. The financial crisis made many big top down developments disappear. The estate marketplace has changed from supply oriented to demand oriented and by that, the (end) user is a central part of the game again.

Future focus will go to the transformation of urban locations and to dealing with vast areas of vacant space. Spaces are divided by many property owners and the needed capital for investment is huge, which makes transformation a complex issue. The rezoning of vacant property asks for the involvement of the hard to find end user. When demolition is not an option, as is the case with cultural and industrial heritage, we need new ways to rezone an area. To make this happen we need a different approach and attitude of all stakeholders. Games can be of good use here, since they create space for experimenting with other possible behaviors and solutions. Games also provide a safe space for stakeholders with seemingly opposing interests to meet and work on a solution that overcomes the differences.

What is Redesire?
Redesire is the new game that is a work in progress done by Rezone and Heijmans, (an internationally operating construction business). There are different players these days entering today’s world of urban planning like new professionals, non professionals and locals. It’s the local players whose involvement we especially need. This asks for new tools. Rezone beliefs that gaming can play a valuable role here. The game ‘redesire’ plays with the different interests that are at stake at different levels. It creates a ‘map of interests’ which serves as a new blueprint for efficient and long term urban planning.

Watch our trailer here: Rezone – Redesire Gameplay V3

– – –

Gebiedsontwikkeling in een nieuw tijdperk
Rezone is bezig om een nieuwe game te ontwikkelen ism Hubbub, We Are Muesli, Heijmans en Provincie NoordBrabant de Erfgoedfabriek. De bouw- en vastgoedwereld is sterk veranderd. Door de crisis is de tijd van grote top-down ontwikkelingen grotendeels verdwenen. De vastgoedmarkt is van een aanbodmarkt verschoven naar een vraagmarkt, de (eind)gebruiker staat weer centraal.

De focus komt in de toekomst steeds meer te liggen op de transformatie van binnenstedelijke locaties en de omgang met grote oppervlaktes van leegstand. Bij de transformatie-opgave van binnenstedelijke locaties is het grondeigendom versnipperd en het benodigde investeringskapitaal groot, hetgeen het geheel complex maakt. De traditionele aanpak, waarbij grootschalig verwervingen werden gedaan, is niet realistische bij deze cases in de huidige tijd. De transformatie en herbestemming van leegstaand vastgoed vraagt om een grote betrokkenheid van de moeilijk te vinden eindgebruiker. En als sloop geen optie is, zoals bij erfgoed complexen, is herontwikkeling wenselijk. Om ontwikkelingen toch van de grond te krijgen is een andere aanpak en houding van betrokken partijen nodig. Games kunnen hierbij helpen, omdat ze ruimte creëren voor experimenteren met ander gedrag en andere oplossingen. Ook kunnen verschillende stakeholders met verschillende belangen veilig samenkomen aan een tafel om gezamenlijk aan een breed gedragen oplossing te werken.

Wat is Redesire?
In de huidige gebiedsontwikkelingen treffen we steeds meer nieuwe spelers aan, nieuwe professionals, niet-professionals en een steeds grotere noodzaak van betrokkenheid van lokale spelers. Dit vraagt om nieuwe tools. Rezone gelooft dat gaming hierin een grote rol kan hebben. Rezone ontwikkelt samen met Heijmans ‘Redesire’. Een game die speelt met verschillende belangen op meerdere niveaus om een belangenkaart te ontwikkelen, de nieuwe blauwdruk voor een efficiënt ontwikkelt en duurzaam gedragen stedelijk plan.

Bekijk hier de trailer: Rezone – Redesire Gameplay V3

Rezone_Redesire1

Rezone_Redesire2

Rezone_Redesire3

 

Published on May 24, 2015 / Filed under: all projects / Tags: | , , , , ,

Back to top