UITDAGENDE STAGE VOOR DOCUMENTAIRE MAKER / JOURNALIST

Jan/feb 2017 tot aug 2017
Aantal uren in overleg

MINITOPIA
Minitopia is een groene oase midden in ‘s-Hertogenbosch. Vanaf juni 2016 worden op dit terrein, dat hiervoor al tien jaar braak lag, alternatieve woonvormen neergezet. Initiatiefnemer Rezone heeft via de maatschappelijke organisatie Droomstad Den Bosch en met toestemming van woningbouwcorporatie Zayaz het terrein organisch laten groeien tot woonexperiment. Inmiddels staan er vijf huisjes op het terrein – ontgonnen volgens de permacultuur. Er zijn twee inhoudelijke debatten, een filmavond, diverse picknicks en rondleidingen georganiseerd. Ook is er een waterbron geslagen en een alternatieve riolering aangelegd. Tot eind 2018 mag dit terrein verder ontwikkeld worden tot toonaangevend voorbeeld.

Het gedogen van alternatief wonen in Minitopia is een primeur op stedelijk ontwikkelingsgebied in Nederland waar we trots op zijn. In 2017 ontwikkelen we het terrein naar een nieuw gemeenschappelijk erf voor de buurt. Hier onderzoeken we alternatieve woonvormen en de vorming van een gemeenschap. Op het terrein gaan vanaf december 2016 stapsgewijs vijf mensen wonen. Een buurthuis en een groep vrijwilligers zijn verder actief om het terrein te onderhouden en vorm te geven.

Het ontstaan van de alternatieve woongemeenschap is een interessant social design proces dat we op eigentijdse wijze vast willen leggen. Hiervoor zijn we op zoek naar een maatschappelijk betrokken documentaire maker / journalist die initiatief neemt en verantwoordelijk is voor het documenteren van dit proces.

WAT HOUDT DE STAGE IN?
– het proces van de ontwikkeling vastleggen in beeld en tekst
– een vlog bijhouden over de vorderingen
– interviews houden met de bewoners, buurtbewoners en vrijwilligers
– de rode draad van de social design pakken in een verhaal
– strategisch plan ontwikkelen hoe de info gecommuniceerd kan worden op website en social media
– plan uitvoeren

 WAAR ZIJN WE NAAR OP ZOEK?
– een bevlogen documentaire maker/journalist die op geheel eigen wijze het process vastlegt en ontsluit voor digitale en/of gedrukte media.
– iemand die de Nederlandse taal vloeiend beheerst
– een afstudeerder of recent afgestuurde maker/journalist aan een aantoonbaar relevante opleiding
– aantoonbare affiniteit met alternatieve woonvormen en het duurzaamheid vraagstuk
– iemand die over voldoende tijd beschikt, over een periode van tenminste een half jaar

Graag reageren voor 1 januari

Minitopia is een project van Rezone, onderdeel van Wave of Tomorrow, een kunststichting die zich inzet voor het vergroten van de rol van kunst in de maatschappij van morgen.
www.rezone.eu
www.waveoftomorrow.com

Published on Nov 30, 2016 / Filed under: all projects | Minitopia / Tags:

Back to top