Minitopia is van start!

IMG_1297

Openingstijden:
op woensdagen van 10:00 – 17:00 uur.
Ideeën voor Minitopia: stuur een mail naar rolf@rezonethegame.nl.
Lees meer voor info over project:

Vanaf 9 juni is het terrein aan de Sint Teunislaan door Rezone omgetoverd tot droomlocatie voor nieuwe vormen van wonen. Het terrein zal organisch en duurzaam gekoloniseerd worden door vernieuwende woonvormen. Rezone heeft enkele basisfaciliteiten geplaatst. Als basis is op het terrein is een tijdelijk lab opgeblazen worden van waaruit we gaan experimenteren, onderzoeken en debatteren over en met nieuwe woonconcepten die mogelijk zijn door nieuwe technologieën. De experimenten zullen plaatsvinden in nauwe samenwerking met de buurt, onderwijs en professionals uit het vak met respect voor de bestaande aanwezige ecologie. We starten op het bijzonder groene terrein met een Tinyhouse, de Millhome, en met het open source bouwsysteem Wikihouse, waarmee we een woning met atelier gaan realiseren. De vraag of nieuwe woonvormen een meerwaarde kunnen zijn voor de toenemende behoefte aan (tijdelijke) woonruimte en hoe je deze woonvormen in de praktijk kunt toepassen zal gedurende het hele proces een belangrijke plek innemen. Gefaseerd zullen we in een jaar het terrein langzaam gaan omvormen tot een ware Minitopia!

 

https://youtu.be/MSu4sMKLqNo

MinitopiaIMG_1472 IMG_1492p 14 tekst 1 plattegrond Leidi Haaijer

Published on May 21, 2016 / Filed under: all projects | Minitopia / Tags: | , , , ,

Back to top