Kunstenaar Matthijs Bosman en studenten van Sandberg Instituut aan de slag

Geëngageerd kunstenaar Matthijs Bosman en studenten van het Sandberg Instituut richten zich op de vraag hoe we vandaag de dag met kunstinterventies een identiteit met een positieve uitstraling kunnen geven aan de “bloemkoolwijk”.

Minitopia is gelegen in een zogenaamde “bloemkoolwijk”. Rijksbouwmeester Floris Alkemade stelt dat deze naoorlogse woonwijken associaties oproepen met repeterende bouwblokken, armoedig materiaalgebruik en verwaarloosd groen. Bovendien zijn ze het toneel van leegstands- en leefbaarheidsproblematiek. Al sinds de jaren negentig wordt gezocht naar een effectieve aanpak om deze wijken te herstructureren, waarbij men tot nu toe opvallend weinig waarde hecht aan het behoud van de ruimtelijke kenmerken uit de naoorlogse periode.

Matthijs Bosman onderzoekt hoe je samen een alternatieve gemeenschap bouwt. Wat maakt een gemeenschap? Hoe kan de geambieerde gemeenschap van de ontwerpers van de bloemkoolwijken en woonerven alsnog gerealiseerd worden? De gemeenschap ontstaat hiertussen, het cement tussen woning, honk en kathedraal. Het braakliggend terrein van Minitopia met al zijn behouden groen zal het nieuwe woonerf van de wijk gaan vormen. En om deze functie van groen, samenkomst en gemeenschap te versterken voegen we er een kunstwerk aan toe die is gemaakt met en over de bestaande buurt. Zo wordt kunst de verbindende factor tussen stadsbewoners van jong tot oud.

12 studenten van het Sandberg Instituut, van de richting Reinventing Daily Live, gaan van januari tot juli 2017 gaan aan de slag met de geschetste problematiek. Zij gebruiken Minitopia als uitvalbasis en presentatieplek voor hun kunstprojecten die voortkomen uit de onderzoeksperiode.

Published on Jan 13, 2017 / Filed under: all projects | Minitopia / Tags:

Back to top